Banner Buitink Technology
We solve it with a flexible lightweight solution!
since 1948

Opblaasbare CO2 reductie afsluiter

Opblaasbare hittebestendige en isolerende afsluiter voor industriële schoorstenen om de CO2 uitstoot te verminderen.

Werking en doel van de CO2-reductie afsluiter

Het doel van de hittebestendige opblaasbare afsluiter van Buitink Technology is het verminderen van energie- en warmteverlies en CO2-uitstoot door industriële schoorstenen.CO2-reductie afsluiter

Wanneer een fabriek of een productieproces stilligt – bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden – heeft een schoorsteen veelal tijdelijk geen functie en zorgt deze vaak voor een grote ongewenste uitstoot van warmte en CO2.

Op deze momenten kunnen de opblaasbare CO2-reductie afsluiters van Buitink Technology (automatisch) worden gevuld met lucht, waarmee de schoorsteen wordt afgesloten en er geen (warme) lucht meer uit de schoorsteen ontsnapt.

Schoorsteen dicht

Schoorsteen afgesloten:
ter voorkoming van warmteverlies

Schoorsteen open

Schoorsteen open voor gebruik:
afvoer van verbrandingsgassen

Opblazen schoorsteen afsluiters

In het onderstaande filmpje is het opblazen/ vullen met lucht van de opblaasbare CO2-reductie afsluiters te zien.

De reden dat voor de opblaasbare CO2-reductie afsluiters van Buitink Technology gekozen wordt, is dat deze compact en licht van gewicht zijn en daardoor relatief eenvoudig achteraf ingebouwd kunnen worden in bestaande industriële schoorstenen.

Bovendien zijn de opblaasbare schoorsteenafsluiters van Buitink Technology heel plat/ vlak wanneer deze in leeggezogen toestand tegen de schoorsteenwand gezogen en afgespannen zijn. Hierdoor vernauwen ze de schoorsteenopening vrijwel niet en vormen ze geen belemmering voor de doorgang en afvoer van (verbrandings)gassen.

Duurzaam: behoud van warmte en verminderde CO2 uitstoot

Veel producten en oplossingen van Buitink Technology dragen actief bij aan de vermindering van de CO2 uitstoot. Dat geldt zeker voor de opblaasbare CO2-reductie afsluiters voor industriële schoorstenen.

Een voorbeeld uit de praktijk laat de enorme energiebesparing en vermindering van de CO2 uitstoot zien die met een CO2-reductiesysteem van Buitink Technology behaald kan worden.

Bovenstaande foto's zijn van een industriële schoorsteen (3 meter diameter) waarin opblaasbare CO2-reductie afsluiters van Buitink Technology zijn geplaatst

Projectgegevens van betreffende schoorsteen afsluiting:

Diameter:
3 meter
Temperatuur afgevoerde lucht: 150 graden Celsius
Luchtsnelheid in schoorsteen tijdens shut-down: 45 km/ uur

In dit voorbeeld uit de praktijk zou het verlies aan energie en de uitstoot van CO2 zonder de Buitink opblaasbare CO2-reductie afsluiters als volgt zijn:

Energieverlies:
16.988 kWh/h (1.734 m3 aardgas/h)
CO2 uitstoot: 3.462 ton/h

Hier vindt u de volledige berekening van het energieverlies en de CO2-uitstoot:

Energie en CO2 uitstoot

Robuust, hittebestendig en bestand tegen luchtstromingen

Een opblaasbaar CO2-reductiesysteem van Buitink Technology dat wordt gemonteerd in industriële schoorstenen is robuust, hittebestendig en kan de benodigde krachten opnemen die ontstaan door luchtverplaatsingen in de schoorsteen,

Afhankelijk van de omgevingsfactoren (grootte, diameter schoorsteen, maximale temperatuur, krachten op de opblaasbare afsluiters) worden door ons de juiste materialen geselecteerd waaruit de afsluiters worden opgebouwd.

Ook ontwerpen wij de bevestigingspunten, waaraan de afsluiters in de schoorsteen worden gehangen. Deze bevestigingspunten kunnen na het ontwerp uitgebreid worden getest in eigen huis in onze trekbank.

Een voorbeeld van een test van een bevestigingspunt in het algemeen vindt u hier:

sterktetest handvatten

Naast een sterktetest, kunnen wij ook vermoeiingstesten in eigen huis uitvoeren, zie bijvoorbeeld:

uitgebreide materiaaltests

dilatatie test textiele gevel

Opbouw uit speciale materialen

Afhankelijk van de situatie en de specifieke omstandigheden selecteren wij de geschikte materialen waaruit een opblaasbare CO2-reductie afsluiter wordt samengesteld. Ook ontwerpen wij een fixatie- en montagesysteem afhankelijk van de belastingen die te voorzien zijn op de opblaasbare afsluiter.

Bij de opbouw en selectie van materialen kijken wij bijvoorbeeld naar:

  • Gebruikstemperaturen (minimale en maximale temperatuur in de schoorsteen);
  • Samenstelling van de gassen;
  • Luchtsnelheden in de schoorsteen en daarmee naar de benodigde sterkte van de materialen;
  • Overige eisen, zoals minimalisering van explosiegevaar door wrijving (in dat geval maken wij de buitenschil van de CO2-reductor van een antistatisch gecoat weefsel).

Op onze website staan een paar voorbeelden van folies en gecoate weefsels die specifiek bestand zijn tegen hoge temperaturen en chemicaliën/ gassen:

In hoeverre sterkte- en vermoeiingstesten noodzakelijk zijn, bekijken wij per individueel project.

Werkend geleverd inclusief (automatische) besturing

Wij kunnen een compleet werkend opblaasbaar CO2-reductie systeem leveren met alle benodigde onderdelen: opblaasbare afsluiters, elektrische kleppen, luchtslangen, meetslangen, koppelingen, manifold, luchtinstallatie met automatische besturing en uitlezing en bediening op afstand.

opblaasbaar CO2-reductie systeem

Het dashboard van de besturing van de drie opblaasbare CO2-reductie afsluiters: de drukken kunnen worden ingesteld en uitgelezen. Het gehele systeem wordt automatisch op druk gebracht en gehouden.

Een luchtsysteem dat door ons wordt geleverd kan niet alleen de opblaasbare afsluiters vullen met lucht en op de juiste druk houden, maar kan de kussens na gebruik ook weer leegzuigen.

Een door ons geleverd luchtsysteem kan hiernaast handmatig worden bediend, middels de meegeleverde manifold en manometers. Veelal worden bij de eerste ingebruikstelling handmatig de juiste instellingen (met name de druk) gezocht, waarna deze worden vastgelegd en geprogrammeerd in de software voor de automatische regeling.

Af fabriek getest

Afhankelijk van de toepassing, situatie, randvoorwaarden en eisen met betrekking tot het opblaasbare CO2-reductie afsluitsysteem dat wij op maat maken, kunnen wij op onze locatie in Duiven het systeem af fabriek testen om risico’s tijdens de werkelijke ingebruikname te minimaliseren.

Vaak gaan aan de montage en installatie van ons afsluitsysteem veel voorbereidingen vooraf en is het stilleggen van een fabrieksproces ten behoeve van de montage van de afsluiters kostbaar. Daarom bootsen wij het montageproces en de werking van de afsluiters zoveel mogelijk na op ons bedrijf, wanneer er nog onzekerheden zijn over de werking of aspecten hiervan. Of dat noodzakelijk en/ of zinvol is, zal telkens van de situatie en toepassing van ons systeem afhangen.

Naast het testen in de praktijk kunnen wij aanvullend de werking van de opblaasbare CO2 reductors ook modelleren en een opgave doen van de krachten die optreden in de schoorsteen c.q. op de schoorsteenwand.

Een voorbeeld van zo’n (indicatieve) berekening van een opblaasbare schoorsteenafsluiter vindt u hier:

Berekening schoorsteenafsluiter

Behalve het testen van het gedrag en de vorm tijdens het opblazen en leegzuigen, kunnen wij ook vaststellen welk luchtverlies nog optreedt wanneer de opblaasbare afsluiters gesloten zijn. Wij hebben dit getest in de bovenstaande opstelling (schoorsteen met 3 meter diameter). Conclusie: bij een drukverschil van 100 Pascal is er slechts een luchtverlies van 42 m3/uur.

Testopstelling om luchtverlies te meten bij gesloten afsluiters.

Het volledige meetrapport vindt u hier:

Meetrapport

Prefab, verpakking en transport

Wij leveren onze producten prefab, over de gehele wereld. Dat geldt ook voor onze opblaasbare CO2-reductor. Alle onderdelen die nodig zijn voor het in werking stellen, het inregelen en de ingebruikname van het systeem kunnen door ons plug-and-play worden ontworpen, gemaakt en geleverd. Ook kunnen wij overal ter wereld montage supervisie verzorgen.

De opblaasbare CO2-reductie afsluiters zijn compact en lucht van gewicht en kunnen relatief eenvoudig en goedkoop worden vervoerd met luchtvracht, zeevracht of middels transport over de weg.

Verpakking schoorsteenafsluiter

Drie afsluiters voor een schoorsteen van 3 meter diameter verpakt in houten transport box op Europallet: l x b x h = 80 x 120 x 160 cm. Gewicht: 75 kg.

Voordelen van ons opblaasbaar CO2-reductie systeem

Een opblaasbaar CO2-reductie systeem van Buitink Technology heeft een aantal belangrijke eigenschappen en voordelen ten opzichte van alternatieve oplossingen.

  • Met een relatief geringe investering wordt veel energie bespaard én uw CO2-uitstoot teruggebracht.
  • Een opblaasbare CO2-reductor van Buitink Technology is compact, zeer licht van gewicht, opvouwbaar, flexibel en kan daardoor achteraf in vrijwel alle industriële schoorstenen ingebouwd worden;
  • In niet opgeblazen of leeggezogen toestand ligt de opblaasbare CO2-reductor vlak en strak tegen de schoorsteenwand aan, zodat de vrije uitstroom van verbrandingsgassen niet of nauwelijks gehinderd wordt
  • Een opblaasbare CO2-reductie afsluiter kan door ons prefab, plug-and-play over de gehele wereld worden geleverd;
  • Een opblaasbaar CO2-reductiesysteem van Buitink Technology kan volledig op afstand worden gemonitord en bestuurd;
  • Een groot voordeel van een opblaasbare afsluiter is dat deze onderhoudsarm is. De opblaasbare klep vervult zijn functie (open of dicht) doordat deze door een centrale luchtinstallatie wordt gevuld met lucht of juist wordt leeggezogen/ vacuüm gezogen. Onderhoud hoeft daarom alleen maar plaats te vinden aan deze centrale luchtinstallatie. Een opblaasbare klep hoeft niet te worden gesmeerd, er hoeven geen filters te worden vervangen, er zijn geen slijtageonderdelen die (preventief) vervangen moeten worden, er zijn geen filters die vervangen moeten worden, etc.

FAQ Opblaasbaar CO2-reductie systeem


Vanaf en tot welke diameter schoorsteen buis is dit CO2 reductie systeem geschikt?

Het is een maatwerk systeem dat eigenlijk geen beperking kent in de schoorsteenbuis diameter die je er mee zou willen afsluiten. Meest voorkomende schoorsteen buis diameters liggen tussen de 120 en 360cm diameter, hetgeen ook de bandbreedte van de systemen is die we gebouwd hebben.

Vormt het lege CO2 reductie systeem geen belemmering voor de air flow in de schoorsteen?

Ons systeem kan permanent geplaatst worden en blijven in de schoorsteenbuis, omdat in lege niet met lucht gevulde toestand de afsluiters zeer strak tegen de binnenwand van de schoorsteenwand gepositioneerd zijn. De aanwezige massa die air flow zou kunnen beperken is daardoor nihil, hetgeen door feitelijk onderzoeksresultaten ook wordt bevestigd.

Hoe snel is een CO2 reductie systeem bedrijfsklaar?

Vanaf het moment dat de luchtvoorziening wordt ingeschakeld is er gemiddeld 4-5 minuten nodig om het CO2 reductor systeem volledig gevuld te hebben en de schoorsteen volledig afgesloten. De vulsnelheid is uiteraard ook afhankelijk van de diameter van de schoorsteenbuis.

Welke temperaturen kan het CO2 reductie systeem weerstaan?

Onze engineers bepalen op basis van een aantal parameters uit welke materialen het CO2 reductie systeem wordt opgebouwd. Temperatuur en chemische resistentie zijn daarvan de belangrijkste. Wij hebben de keuze uit een zeer breed scala aan materialen die soms in meerdere lagen worden toegepast om te komen tot een optimale mix van eigenschappen.

Kost het veel tijd om het CO2 reductie systeem te plaatsen?

Normaal gesproken wordt het systeem geplaatst zodra er op de productiesite een shut down is voor onderhoud. Wij leveren een compleet en plug and play systeem dat bij een goede voorbereiding, planning en mogelijk supervisie door onze engineers in korte tijd geplaatst kan worden en operationeel is.

Is de luchtvoorziening altijd onderdeel van de levering?

Voor een optimaal werkend CO2 reductie systeem is het belangrijk dat het vullen, op druk houden en leegzuigen van de opblaasbare elementen zeer gecontroleerd gebeurt. Dit gaat het beste met een door ons op maat gemaakte luchtvoorziening die volledig automatisch en autonoom van andere luchtsystemen opereert.

Hoe weten we zeker dat een CO2 reductie systeem voor ons een goede oplossing is?

Ieder situatie is natuurlijk anders met vaak steeds wisselde omstandigheden. Daarom is het testen van concepten en simuleren van ‘real practice’ situaties altijd een onderdeel van ons aanbod. Zo kunnen we samen vooraf vaststellen of een door ons geëngineerde oplossing aan de verwachtingen voldoet voordat het in uw processituatie wordt ingebouwd.

Zijn er ook CO2 reductie systemen die niet permanent in de schoorsteen blijven?

Wij leveren ook afsluiters die per onderhoud sessie geplaatst en weer verwijderd kunnen worden. De keuze voor zo’n systeem of een permanent systeem hangt vooral af van de bereikbaarheid van de positie waar de afsluiter geplaatst moet worden. Luchtvoorziening wordt ook per sessie aangebracht en weer verwijdert.

Heeft het CO2 reductie systeem een lange levensduur?

De stand-tijd en levensduur van het CO2 reductie systeem hangt natuurlijk af van de intensiteit van het gebruik en de omstandigheden waaronder het moet presteren. Daarnaast is het zo dat bij slijtage op onderdelen er door ons altijd onderhoud gepleegd kan worden om de levensduur van het CO2 reductie systeem te verlengen. Er bevinden zich weinig tot geen bewegende onderdelen in het systeem waardoor de faalkans sowieso tot een minimum gereduceerd wordt

Kan onze technische dienst zelf een CO2 reductie systeem installeren?

De levering van het systeem bestaat uit de opblaasbare schoorsteen afsluiters en een compleet luchtsysteem dat in de basis plug and play wordt geleverd aan de eindgebruiker inclusief montage handleiding. Een industriële technische dienst kan dit normaal gesproken op eigen locatie zelf installeren, mogelijk onder supervisie van onze engineers. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onze opblaasbare drijvers of een andere industriële oplossing, bel ons op +31 (0)316-250830 of mail ons via [email protected].

U kunt ook direct gebruik maken van onderstaand contactformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen:

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Bel ons op +31 (0)316-250830. Maar nog makkelijker: vul direct het onderstaande contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Contactformulier Nederlands

Hoe heeft u ons bedrijf gevonden? *