Banner Buitink Technology
We solve it with a flexible lightweight solution!
since 1948

ETFE luchtkussendaken

Wij voeren inspectie, onderhoud en renovatiewerkzaamheden uit aan vele ETFE luchtkussendaken, in Nederland maar ook in het buitenland. Het reinigen van een ETFE luchtkussendak is zelden noodzakelijk, maar ook dit kunnen wij voor u verzorgen mocht het nodig zijn.

Een ETFE luchtkussendak is altijd verbonden met een luchtinstallatie die het dak op de juiste druk moet houden. Als het goed is, is altijd sprake van twee blowers die redundant zijn en is de installatie voorzien van een luchtdroger.

Wij leveren onze systemen met een besturing die op afstand is uit te lezen, vanaf iedere locatie in de wereld, als er maar een (telefoon) netwerk beschikbaar is. Op afstand kunnen wij - of uzelf - inloggen en alle parameters uitlezen van het dak (ingestelde drukken, werkelijke drukken, storingen, stroomuitval, energieverbruik, etc. etc.).

 
 
 

Aandachtspunten

Wij hebben aandachtspunten opgesteld op basis van de ervaring die wij hebben opgedaan met het onderhouden en renoveren van ETFE luchtkussendaken die door derden zijn gerealiseerd.

Wij hebben al deze ervaringen vertaald naar een eigen systeem van ETFE luchtkussendaken, dat toekomstige grote onderhoudskosten voorkomt.

ETFE kussens

Aandachtspunten t.a.v. de ETFE kussens:

  • Om stabiele ETFE kussens te verkrijgen, dient de vorm hiervan te worden bepaald door de toesnijding in de patronen waaruit de kussens worden samengesteld (de vorm dient niet te worden bepaald door rek in de folie).
  • De kussens dienen voldoende bolling te hebben, om te hoge foliespanningen te voorkomen waardoor kruip kan ontstaan met als gevolg een grote verandering van de vorm van de kussen na verloop van tijd.
  • Bij het ontwerpen, produceren en monteren van ETFE kussens, volgen wij o.a. de richtlijnen zoals opgesteld in de ''European Design Guide for Tensile Surface Structures''.
  • Hiernaast hanteren wij voor de engineering NEN  6702, Belastingen en Vervormingen.

Luchtinstallatie

Aandachtspunten t.a.v. deluchtinstallatie:

  • Belangrijk bij de luchtinstallatie is dat deze aan alle (wettelijk voorgeschreven) normen voldoet en dat deze uit industriële componenten wordt opgebouwd.
  • Wij adviseren om voor een RVS hoofdleidingwerk te kiezen voor de luchtvoorziening. Dit om de levensduur van zowel de ETFE kussens en de bijbehorende componenten (luchtinstallatie en leidingwerk) op elkaar af te stemmen en (onnodige) onderhoudskosten en schades in de toekomst te voorkomen.
  • In bepaalde gevallen kan worden gekozen voor een kunststof leidingwerk. In dat geval is het belangrijke voor een industriële (pvc) kwaliteit te kiezen (geen HWA kwaliteit).
  • Vanaf de hoofdleiding worden aftakkingen gemaakt naar de verschillende kussens. Het is belangrijk dat deze aftakkingen worden uitgevoerd in de juiste kwaliteit slang (die niet veroudert of bros wordt), bij voorkeur een transparante slang van ETFE.
  • Tenslotte is het belangrijk altijd een geschakelde reserve blower aanwezig te hebben, die in werking treedt indien de hoofdblower in storing valt.
etfe-luchtkussendak-installatie01.jpg Project van Buitink Technology: Technische ruimte JinSo paviljoen.naast een digitale drukaflezing, wordt voor een backup in de aflezing gezorgd middels analoge manometers.
etfe-luchtkussendak-installatie02.jpg Project van Buitink Technology: De besturingskast t.b.v. het ETFE dak van JinSo. Voorzien van het wettelijk verplichte TCD.
etfe-luchtkussendak-installatie03.jpg Project van Buitink Technology: De besturingskast t.b.v. het ETFE dak van JinSo. Voorzien van het wettelijk verplichte TCD.
 
 

Aandachtspunten in de praktijk

Hieronder volgt een aantal foto's van situaties en details die wij (tijdens onze onderhoudswerkzaamheden) van door derden gerealiseerde ETFE daken zijn tegengekomen, met daarbij een toelichting. Het betreft foto's van verschillende projecten.

Zoals u begrijpt geven de foto's hieronder aan hoe het niet moet. Het door ons aangeboden ETFE luchtkussensysteem voorkomt de onderstaande problemen.

 
01-rommelige-uitvoering-van-leidingwerk.jpg

Onoverzichtelijke, rommelige opzet van de luchtinstallatie met leidingwerk.

02-Geen-industriele-uitvoering-van-systeem.jpg

Geen industriële uitvoering van het systeem, goedkope materialen gebruikt en provisorische montage van de leidingen.

03-Geen-industriele-uitvoering-van-systeem.jpg

Geen industriële uitvoering van het systeem (rommelig, in het zicht, geen integratie in één kast).

04-geen-reserveblower.jpg

Project door derden opgeleverd in 2008. Geen reserve blower aanwezig, drukmeting functioneerde niet.

05-luchtdroger-niet-aangesloten.jpg

Rechts is de luchtdroger te zien. Deze bleek niet te zijn aangesloten (luchttoevoer liep om de droger heen).

06-Geen-industriele-uitvoering-van-de-luchtinstallatie.jpg

Geen industriële uitvoering van de luchtinstallatie. Drukmeting bleek niet te functioneren. De door de klant bestelde en veronderstelde koppeling met de drukmeting een het GebouwBeheerSysteem was in het geheel niet aanwezig.

07-lidingwerk-van-goedkope-pvc-kwaliteit.jpg

Het bijbehorende leidingwerk was uitgevoerd in een (goedkope) PVC kwaliteit met gelijmde verbindingen.

08-lekkage-hoofdleiding.jpg

De hoofdleiding vertoonde zoveel lekkages, dat het gehele dak niet meer op spanning gebracht kon worden. Uiteindelijk hebben wij een volledig nieuw luchtaanvoersysteem aangelegd, vanaf de buitenzijde.

09-Geen-industriele-uitvoering-van-de-luchtinstallatie.jpg

Geen industriële uitvoering van de luchtinstallatie. Goedkope materialen en niet werkende drukmeting.

10-gelijmde-koppelingen.jpg

Vrijwel alle gelijmde koppelingen van het leidingwerk zijn los en provisorisch met tape vastgezet.

11-breuk-in-flexibele-slang.jpg

Het is belangrijk om de het gebruik van flexibele slangen de juiste kwaliteit te gebruiken, om bros worden en/ of scheuren te voorkomen. Hier is een breuk te zien in de aanvoerleiding ten behoeve van het luchtkussendak, met als gevolg drukverlies.

12-lasproblemen.jpg

Wij komen regelmatig tegen dat de lasverbindingen van de ETFE folie niet goed zijn, zoals op bovenstaande foto te zien is. Probleem hierbij is dat dit zich pas kan uiten (de las bezwijkt gedeeltelijk) na verloop van tijd.

13-lasproblemen.jpg

Een van de oorzaken van deze lasproblemen is dat ter plaatse van de las de opdruk (stippenpatroon) verwijderd dient te worden. Dit is echter extra werk en dus hogere productiekosten.

14-Geen-industriele-uitvoering.jpg

Geen industriële uitvoering: drukmeter vastgetaped, de ingang voor atmosferische druk dichtgetaped en bovendien wordt de druk op de verkeerde plaats gemeten: direct na de blower op de aanvoerleiding (waa rflow is en de druk sterk varieert bij aanslaan blower en altijd wat hoger dan in de kussens) in plaats in een ver gelegen ETFE kussen.

15-Hoofdleiding-t.b.v.-luchtaanvoer-in-de-kussens-met-tape-afgedicht.jpg

Hoofdleiding t.b.v. luchtaanvoer in de kussens met tape afgedicht.

16-Gelijmde-verbinding-van-luchtleiding.jpg

Gelijmde verbinding van luchtleiding. Al binnen 4 jaar na oplevering (!) waren vrijwel alle verbindingen losgegaan (door uitzetting,m loslaten en oplossen van de lijm). Foutieve materiaal en uitvoeringskeuze.

17-Geen-constructief-goede-aansluiting-van-luchtslangen-op-ETFE-kussens.jpg

Geen constructief goede aansluiting van luchtslangen op ETFE kussens.

18-Geen-constructief-goede-aansluiting-van-luchtslangen-op-ETFE-kussens.jpg

Geen constructief goede aansluiting van luchtslangen op ETFE kussens.

19-Gelijmde-verbinding-van-luchtleiding..jpg

Gelijmde verbinding van luchtleiding. Al binnen 4 jaar na oplevering (!) waren vrijwel alle verbindingen losgegaan (door uitzetting, loslaten en oplossen van de lijm). Foutieve materiaal- en uitvoeringskeuze.

20-De-kussens-zijn-erg-vlak.jpg

De kussens zijn erg vlak aan de bovenzijde en hebben een relatief zeer lichte bolling (ons inziens is de bolling onvoldoende). Hierdoor ontstaan minder stabiele kussens (in het geval van harde wind of storm) doordat verticale belastingen niet goed kunnen worden opgenomen.

21-Hoofdleiding-van-pvc-met-gelijmde-verbindingen.jpg

Hoofdleiding van pvc met gelijmde verbindingen. Onder invloed van uv straling en uitzetting (temperatuurverschillen) grote kans op het ontstaan van breuken in de leidingen en dus luchtlekkage. Hiernaast zijn geen transparante ETFE aftakslangen gebruikt naar de kussens. Na verloop van tijd deze zullen deze slangen onder invloed van uv-licht bros worden en scheuren gaan vertonen.

 
 

Meer informatie

Bel ons op +31 (0)316-250830 of mail ons via [email protected]. U kunt ook direct gebruik maken van onderstaand contactformulier, zodat wij contact met u kunnen opnemen: